1996 – 2000
Η διαμόρφωση της πλατείας Πυθαγόρα και της γύρω περιοχής της στην Σάμο αποτέλεσε το θέμα πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού το 1996 απ’ όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο. Πραγματοποιήθηκαν όλα τα στάδια των μελετών, δημοπρατήθηκε το έργο και η κατασκευή του προχώρησε με την υψηλή επίβλεψη της μελετητικής ομάδας. Η μελέτη δεν υλοποιήθηκε στο σύνολο της. Σήμερα το έργο έχει ήδη υποστεί σημαντική αλλοίωση.
Η συνθετική πρόταση διέκρινε σημαντικά στοιχεία της πλατείας τα οποία ήταν συνδεδεμένα με την συλλογική μνήμη του τόπου προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ιστορική συνέχεια του τόπου και τα διατήρησε. Πρότεινε την τοποθέτηση τριών πρισματικών στοιχείων σχήματος «Γ» τα οποία οργάνωναν παλαιά και νέα τμήματα της πλατείας. Τα χαμηλά πρισματικά στοιχεία με το χαμηλό ύψος εκτός από οριοθέτηση χρήσεων και χώρων, που λειτουργούσαν και ως καθιστικά είχαν την ιδιότητα διαίρεσης ή ενοποίησης του δημόσιου χώρου ανάλογα με την περίσταση. Το έργο αυτό έγινε σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Πάνο Δραγώνα.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


info