2002-2003
Ήταν ένας ημιυπόγειος χώρος σε εγκατάλειψη, στοιχείο που αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την μεταμόρφωση του. Η βούληση μιας προσδιορισμένης χρήσης και ενός οριοθετημένου κόστους ήρθαν για να ανατρέψουν την βεβαρημένη εικόνα του, την κακή διαρρύθμιση και τους περιορισμούς που έθεταν οι εγκαταστάσεις του. Ζητούμενο της νέας χρήσης ήταν ένας χώρος εργασίας με την δυνατότητα διαμονής. Έτσι το σχεδιαστικό μέλημα επικεντρώθηκε στο να δημιουργηθεί η ικανή συνθήκη να λειτουργήσει ο χώρος με πολλαπλούς τρόπους, παρά το περιορισμένο του μέγεθος. Κομβικό στοιχείο της νέας διάταξης ήταν ο χώρος του WC – λουτρού. Η σχετική του θέση στον χώρο κατάφερε να τον επιμερίσει λειτουργικά και χωρικά σε δύο περιοχές, μία πιο δημόσια και μία πιο ιδιωτική χωρίς να διακόψει την συνέχεια του, αφήνοντας μία διάφανη ζώνη – φεγγίτη που επέτρεπε την οπτική συνέχεια της οροφής αλλά και τον έμμεσο φωτισμό του.

 

 

 

 

 

 

 

 


info