2004
Βασικός στόχος της μελέτης ήταν η αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών ενός υφιστάμενου οδοντιατρείου στον περιορισμένο χώρο των 45μ2. Ο σχεδιασμός περιελάμβανε την διαμόρφωση την περιοχή της εισόδου του μικρού κτιρίου καθώς και του Ιατρείου. Προκειμένου να αναιρεθεί η αίσθηση του περιορισμένου χώρου η σχεδιαστική προσέγγιση επιχείρησε χωρικές διασπάσεις και ενοποιήσεις λειτουργικών τμημάτων. Με διάθεση πειραματισμού δοκιμάστηκαν κατασκευαστικές λύσεις και φινιρίσματα προς μία απάλειψη μεγεθών κλίμακας. Ενδελεχώς μελετήθηκε και ο φωτισμός τοποθετώντας φωτιστικές πηγές πίσω από έπιπλα και πετάσματα προσβλέποντας στην ψευδαίσθηση του βάθους

 

 

 

 

 

 

 

 


info