2009 - 2010
Το έργο απαντά σε αίτημα θερινής – προσωρινής διαβίωσης (κατοίκισης) ενός εγκαταλελειμμένου στάβλου. Το πρόγραμμα συμμορφώνεται στους περιορισμούς που θέτει (ορίζει) το περίτεχνο λίθινο κτίσμα. Αποτελείται από τρεις χώρους: από έναν μακρόστενο στον οποίο εγκαθίσταται το χρηστικό σκέλος των λειτουργιών (προετοιμασία τροφής, τραπέζι, χρήσεις υγιεινής), ο οποίος συνδέεται με προθάλαμο (διανομή κινήσεων, ερμάρια, είσοδος). Οι δύο αυτοί χώροι σε διάταξη «Γ», περικλείουν έναν τρίτο χώρο σχηματίζοντας μία περίπου τετράγωνη κάτοψη, σε κατώτερη στάθμη στον οποίο αποδίδεται η λειτουργία της ανάπαυσης. Η διάταξη ολοκληρώνεται με την διαμόρφωση της αυλής τον ξυλόφουρνο και την εξωτερική πρόσβαση.
Φωτογραφίες: Σύλβια Διαμαντοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

 


info