2004 -2005
Στο παλαιό οίκημα βρίσκεται εντός της χώρας της Σερίφου. Η νέα χρήση του προσαρμόστηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που υπαγόρευε το περιβάλλον και οι συνθήκες διαβίωσης του παραδοσιακού οικισμού. Σεβάστηκε το μέτρο και τις αναλογίες μεγεθών ενώ αναπαρήγαγε την αδρή του υλικότητα . Η ένταξη των εποχιακών αναγκών διαβίωσης μίας τετραμελούς οικογένειας, και της δυνατότητας φιλοξενίας, οργανώθηκε γύρω από ένα χωρικό παιχνίδι μεταξύ επιπέδων, όπως άλλωστε υποδείκνυαν τα ίχνη της πρότερης κατοίκησης του.

 

 

 

 

 

 

 

 


info