2002 -
Πρόκειτε για ένα χώρο προσωρινής παραμονής σε ορεινό περιβάλλον.Το μονολιθικό κτίριο με την μορφή οπτικής χοάνης επρόκειτο να κατασκευαστεί από εμφανές μπετό.Βρίσκεται στην κατάληξη της υπαιθριας διαδρομής καθόδου η οποία ξεκινά από τον χώρο στάθμευσης που βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο της πλαγιάς. Το τριγωνικό περίγραμμα του προέκυψε τηρώντας τις υποχρεωτικές πλάγιες αποστάσεις του οικοπέδου Οι χωρικές του ποιότητες εντάθηκαν με την στέγη να κάνει μία αντίθετη πτύχωση επιχειρώντας να αναπλάσει την γεωμετρία του βραχώδους τοπίου. Σε ένα περιβάλλον το οποίο κατά τους χειμερινούς μήνες είναι σκεπασμένο από χιόνι, η σχέση κτιρίου τοπίου επιδιώκει την εξαφάνιση του. Οι είσοδοι στο κτίριο αποκαλύπτονται σαν σφήνες στο σώμα του με τον επισκέπτη να συμμετέχει στις διαφορετικές χωρικές εντάσεις και το άνοιγμα προς το τοπίο, στο κτίριο-περισκόπιο.

 

 

 

 

 

 

 

 


info