1998-1999
Πρόκειται για την αξιοποίηση και επανάχρηση υφιστάμενων κτιριακών βιομηχανικών μονάδων οι οποίες είχαν προκύψει από μία προσθετική συγκυρία. Το νέο πρόγραμμα έθεσε καινούργια λειτουργικά δεδομένα με αποτέλεσμα τον ολικό του επανασχεδιασμό του συγκροτήματος.
Η νέα πρόταση προσπάθησε να ενοποιήσει τα ανομία κτιριακά μέρη. Προς αυτήν την κατεύθυνση εφάρμοσε μία ζώνη από εμφανές σκυρόδεμα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις βάσης, η οποία διατρέχει περιμετρικά και συμβολικά «δένει» το συγκρότημα . Στο κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι διοικητικές λειτουργίες δέχεται μία σειρά επεμβάσεων με σημαντικότερη την διαμόρφωση της εισόδου του. Η κίνηση συναντά την οικοδομική «ταινία» η οποία σε αυτήν την περιοχή εκφυλίζεται σε μία τραπεζοειδή κλίμακα η οποία στρέφεται παράλληλα με τον κτιριακό όγκο και οδηγεί προς την κύρια είσοδο. Οι κτιριακές επιφάνειες απογυμνώνονται από οτιδήποτε περιττό και στα ανοίγματα προσαρμόζονται οριζόντια μεταλλικά σκίαστρα. Το κτίριο παραγωγής ντύνεται με κατακόρυφη τραπεζοειδή φύλλα. Το έργο έγινε σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Κατερίνα Φτάρα.

 

 

 

 

 

 

 

 


info