2007
Η κτιριακή σύλληψη υπαγορεύτηκε από την ανάγκη συσχετισμού και συνέχειας με το αρχιτεκτονικό περιβάλλον των κτιριακών εγκαταστάσεων του Φωταερίου (Γκάζι). Προτείνει μία τυπολογία κατοικιών με ίδια χαρακτηριστικά που διαβαθμίζονται σε κλίμακα μεγεθών μικρού, μεσαίου, μεγάλου και πολύ μεγάλου μεγέθους. Ο κτιριακός όγκος τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του οικοπέδου δίνοντας στον ακάλυπτο χώρο τον χαρακτήρα εσωτερικής αυλής. Η δυσμορφία του οικοπέδου δίνει το συνθετικό έρεισμα της συνθετικής - λειτουργικής επίλυσης του κτιρίου. Οι τρεις γωνίες γίνονται πύλες εισόδου του.Στο δυτικό άκρο, η οξεία απόληξη οδηγεί στην διαμόρφωση διώροφης «χοάνης» που καλεί τον περαστικό να εισέλθει ή να σταθεί. Στην γωνία του συγκροτήματος τοποθετείται η κεντρική είσοδος του κτιρίου. Ο κατακόρυφος πυρήνας βρίσκεται στην προέκταση της υπέργειας – υπαίθριας κίνησης που ξεκινάαπό την είσοδο «χοάνη» και διατρέχει το πίσω μέρος του κτιριακού όγκου. Επιλύει την συνάντηση των δύο κτιριακών ενοτήτων, σχηματίζοντας μία σχισμή η οποία εκτείνεται καθ’ όλο το ύψος του κτιρίου. Τέλος στο ανατολικό άκρο διαμορφώνεται η είσοδος του γκαράζ. Το έργο έγινε σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα Στέλιο Κούτσικο και για λογιαρισμό της CF Company.

 

 

 

 

 

 

 

 


info