2007 - 2010
Ο δυνητικός επισκέπτης της κατοικίας ακολουθώντας την τεθλασμένη ανοδική πορεία στο επικλινές οικόπεδο οδηγείται στην είσοδο του κτιρίου η οποία τοποθετείται στην κτιριακή εσοχή στο αριστερό άκρο. Η προδιαγεγραμμένη πορεία εισόδου οδηγεί  αρχικά στην περιοχή της υποδοχής ,και στην συνέχεια στους χώρους διημέρευσης οι οποίοι με την σειρά τους ανοίγονται διαγώνια προς τους ημιυπαίθριους χώρους και τον κήπο. Την χωρική διάταξη των δύο επιπέδων υπαγορεύει ένας καμβάς κινήσεων ο οποίος περιστρέφεται γύρω από το διώροφο κενό της κατακόρυφης επικοινωνίας. Εξυπηρετεί με αυτόν τον τρόπο τα εναλλακτικά σενάρια κατοίκισης προσφέροντας την ζητούμενη πολλαπλότητα και διαβάθμιση ιδιωτικότητας.
Φωτογραφίες: Σύλβια Διαμαντοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

 


info