2007 - 2011
Το κτίριο βρίσκεται σε μικρό γωνιακό οικόπεδο στο Γκάζι. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει ένα κατάστημα στο υπερυψωμένο ισόγειο και τρείς κατοικίες. Στους σφιχτούς κτιριολογικούς και πολεοδομικούς περιορισμούς της περιοχής προτείνεται μία δυναμική ογκοπλαστική παρουσία . Η μορφή του γωνιακού κτιρίου υπαγορεύεται από την μετάθεση των κτιριακών όγκων και την αλληλοτομία τους όπως περιγράφονται από τα κάθετα επίπεδα των εξωστών και εντείνονται με τα κινητά πανέλα ηλιοπροστασίας τα οποία κινούνται στο όριο των εξωστών. Με ανάλογο τρόπο δύο μικρά διώροφα διαμερίσματα στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο πλέκουν τα εσωτερικά τους σχηματίζοντας μία έλικα στον χώρο, ενώ το τρίτο και μεγαλύτερο διαμέρισμα αναπτύσσεται στους δύο τελευταίους ορόφους και στο δώμα. Το έργο έγινε για λογαριασμό της CF Company.
Φωτογραφίες: Σύλβια Διαμαντοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

 


info