2006
Το έργο βρίσκεται στην περιοχή του Παρνασσού σε μικρή απόσταση από το Χιονοδρομικό έργο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 ανεξάρτητες κατοικίες παραθεριστικής χρήσης. Η κατασκευή προδιαγραφή όριζε ότι τα οικήματα όφειλαν να κατασκευαστούν με μέθοδο ξύλινων προκατασκευασμένων κατοικιών προκειμένου να κρατηθεί χαμηλός ο προϋπολογισμός. Δεδομένης της έντονης μορφολογίας που έχουν αυτού του τύπου οι κατοικίες λόγο του τρόπου κατασκευής τους, η ιδέα της πρότασης ήταν να συνδυάσει την παραδοσιακή λιθοδομή με αυτήν της ξύλινης κατασκευής, δοκιμάζοντας μορφές πέρα από τις πλέον διαδεδομένες. Έτσι η βάση μπορεί και ενσωματώνεται με το βραχώδες έδαφος, ενώ το άνω τμήμα εκμεταλλεύεται την ελαφρότητα και τα πλεονεκτήματα της ξύλινης κατασκευής. Η πρόταση περιλάμβανε δύο διαφορετικούς τύπους κατοικιών με μονόριχτη ή δίριχτη στέγη.

 

 

 

 

 

 

 

 


info