2002 -
Η κατοικία με το επίμηκες σχήμα τοποθετείται διαγώνια στο επικλινές του εδάφους, ακολουθώντας την λογική τοποθέτησης παραδοσιακών οικημάτων. Η εσωτερική οργάνωση των λειτουργιών γίνεται με ενδιάμεσα επίπεδα κατά μήκος του κτιρίου τα οποία ενοποιούνται μέσω δικτύου ραμπών. Η καθοδική κίνηση αποτελεί ταυτόχρονα και την κλιμάκωση της ιδιωτικότητας των χώρων από τα πιο δημόσιους προς τα πιο ιδιωτικούς. Οι διαστάσεις και αναλογίες του κτίσματος παραπέμπουν σε αυτές των παραδοσιακών αγροτικών κατοικιών. Το μακρόστενο σχήμα με το στενό άνοιγμα προσβλέπει σε κατασκευαστική επίλυση ενός μονολιθικού περιβλήματος από ανεπίχρηστο σκυρόδεμα, και την διαμόρφωση των ενδιάμεσων επιπέδων με ελαφρά υλικά (ξύλο) απαντώντας σε κριτήρια κόστους – ταχύτητας κατασκευής αλλά και της ένταξης στο ορεινό περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 


info