2001 – 2004
Πρόκειται για κτίριο δύο κατοικιών διαφορετικού μεγέθους και λειτουργικών αναγκών. Η σχέση των δύο οικογενειών και κατ επέκταση των δύο κατοικιών αποτέλεσε εξ’ αρχής το κύριο συνθετικό ερέθισμα. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο οι ζωές τους θα συνέχονταν και θα σχετίζονταν. Η τοποθέτηση του τραπεζοειδούς σχήματος πισίνας στον πρώτο όροφο μεταξύ των δύο κατοικιών, η επίλυση ενός δαιδαλώδους δικτύου κίνησης μεταξύ των κατοικιών καθώς και η προσαρμογή του κτιρίου στην τομή του επικλινούς εδάφους αποτέλεσαν τις βασικές συνθετικές προκλήσεις της πρότασης. Τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες, βιώνουν, με διαφορετικό βαθμό ελευθερίας, την αμεσότητα της μετακίνησης, από μέσα προς τα έξω, γύρω από, ή δια μέσω των δύο κατοικιών. Το εσωτερικό ενοποιείτε με τον εξωτερικό χώρο ο οποίος έχει σχεδιαστεί ως συνέχεια του. Την ανεμπόδιστη μετακίνηση και αίσθηση κατοίκησης ενισχύουν η οπτική και λειτουργική διαπερατότητα η οποία βρίσκεται διάχυτη στην κτιριακή σύνθεση. Το έργο έγινε σε κοινοπραξία με το γραφείο των αρχιτεκτόνων Μέμου Φιλιππίδη και Μαρίτας Νικολούτσου.
Φωτογραφίες: Εριέτα Αττάλη

 

 

 

 

 

 

 

 


info